Vår virksomhetsidè

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste skal være et kompetansesenter innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet for aktivt å bistå våre medlemmer i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og sunne arbeidsplasser.

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste har som mål at alle våre medlemsbedrifter skal se og ta i bruk de muligheter som vi tilbyr når det gjelder hjelp til utvikling av et arbeidsmiljø som er helsefremmende for de ansatte. Videre skal alle våre medlemsbedrifter ha et komplett og godt kvalitetssystem for sitt HMS-arbeid.