Du kan blant annet kontakte oss når det gjelder:

  • Arbeidsmiljøet ditt
  • Helsespørsmål knyttet til arbeidet ditt
  • Utforming av arbeidsplassen din
  • Rusforebyggende arbeid
  • Sykefravær
  • Rådgivning
  • Kurs

Klikk deg inn på tjenester for å få en mer utfyllende oversikt over hva vi kan bistå med.

Slik går du fram:

Hvis du har plager eller spørsmål, som du opplever har sammenheng med jobben din eller spørsmål i forbindelse med arbeidsmiljøet, foreslår vi at du tar kontakt med:

  • lederen din
  • verneombudet ditt
  • og/eller direkte med oss

Vi oppfordrer deg og din bedrift til å bestille våre tjenester ved behov! Ta heller kontakt med oss en gang for mye enn en gang for lite.

Kontakt oss her:

Telefon69 17 90 50
Telefaks69 17 90 60
Besøksadresse/
Postadresse
Knivsøveien 16
1788 HALDEN
Org.nr.971 474 084
E-postfirmapost@hfbht.no