Arbeidsmiljø og helse

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste er din rådgiver og samarbeidspartner i det forebyggende og helsefremmende HMS-arbeidet. Det moderne miljøarbeidet forutsetter en kunnskap som de fleste bedrifter ikke rår over i utgangspunktet. Vårt fagpersonale er til stede for å gi uttalelser og veilede hvordan dere kan videreutvikle arbeidsmiljøet deres, og hvordan dere kan forebygge helseskader og sykdom.

Vi består av et tverrfaglig team der flere yrkesgrupper er representert. Hver og en av oss har et fag i bunnen, men vårt daglige virke handler også om å se utover våre enkelte fagfelt. HMS er et bredt arbeidsfelt. HFBHTs spisskompetanse omfatter felt som arbeidsmedisin, organisasjonsutvikling, psykososialt arbeidsmiljø, sikkerhetsarbeid, attføring, fysisk- kjemisk arbeidsmiljø, ergonomi.

Sitat Rick Pinto: "Paradokset med forebyggende arbeid er at jo bedre det er, desto mindre synlig er resultatet"