Bes室e: Site Meter

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste en del av Ringvoll Bedriftshelsetjeneste

Halden 06.06.2019

Vi har i en lengre periode jobbet med å fremforhandle en samarbeidsavtale og en fremtidig virksomhetsoverdragelse mellom Halden Felles Bedriftshelsetjeneste (HFBHT) og Ringvoll Bedriftshelsetjeneste (RBHT). Ved ekstraordinært årsmøte i HFBHT ble det enstemmig vedtatt at styret gis fullmakt til å inngå avtale om en virksomhetsoverdragelse med RBHT.

RBHT er på linje med HFBHT en godkjent bedriftshelsetjeneste, og vi utøver bedriftshelsetjeneste på svært lik måte.
Ordningen med bedriftshelsetjeneste i Norge er regulert gjennom lov og forskrift. Lovverket forteller hvilke virksomheter som må være tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og hva denne tjenesten skal bistå virksomhetene med.
HFBHT vil på samme måte som i dag levere tjenester som lov og forskrift krever, fortsatt regulert gjennom den avtalen som eksisterer mellom deres virksomhet og HFBHT.
Ønsker dere en grundigere gjennomgang og en presentasjon av Ringvoll Bedriftshelsetjeneste håper vi dere tar kontakt så vi kan avtale et bedriftsbesøk hos dere.

Kontaktperson: Laila Torp
Tlf: 69253106/97728793
Epost: laila.torp@ringvollbht.no

Ringvoll Bedrifthelsetjeneste sin hjemmeside: ringvollbht.no

 

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste (HFBHT) er en felles bedriftshelsetjeneste for bedrifter hovedsakelig i Halden regionen. Vi ble etablert i 1965 og er en fullverdig bedriftshelsetjeneste ut fra kravene i Arbeidsmiljøn og forskrift om Verne- og helsepersonell. Vi er i dag 6 fast ansatte med følgende yrker: daglig leder/bedriftssykepleier, bedriftslege/spesialist i arbeidsmedisin, verneingeni젢edriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut og helsesekret

I tillegg til disse har vi avtale med enda en bedriftslege, samt kontakt og samarbeid med organisasjonspsykolog og psykiatrisk sykepleier.

HFBHT eies og drives av de bedrifter/institusjoner som til enhver tid er medlem av fellesordningen. Vi har i dag ca. 110 medlemsbedrifter, med ca. 4000 ansatte, innmeldt hos oss.

Kontakt oss her:

Telefon69 17 90 50
Telefaks69 17 90 60
Besøksadresse/
Postadresse
Knivsøveien 16
1788 HALDEN
Org.nr.971 474 084
E-postfirmapost@hfbht.no