Besøksadresse:

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste
Knivsøveien 16
1788 HALDEN

Telefon69 17 90 50
Telefaks69 17 90 60
E-postfirmapost@hfbht.no

Trykk på bildet under for å vise kart (kartsøk fra gule sider)