Bes室e: Site Meter

Halden Felles Bedriftshelsetjeneste (HFBHT) er en felles bedriftshelsetjeneste for bedrifter hovedsakelig i Halden regionen. Vi ble etablert i 1965 og er en fullverdig bedriftshelsetjeneste ut fra kravene i Arbeidsmiljøn og forskrift om Verne- og helsepersonell. Vi er i dag 6 fast ansatte med følgende yrker: daglig leder/bedriftssykepleier, bedriftslege/spesialist i arbeidsmedisin, verneingeni젢edriftssykepleier, bedriftsfysioterapeut og helsesekret

I tillegg til disse har vi avtale med enda en bedriftslege, samt kontakt og samarbeid med organisasjonspsykolog og psykiatrisk sykepleier.

HFBHT eies og drives av de bedrifter/institusjoner som til enhver tid er medlem av fellesordningen. Vi har i dag ca. 110 medlemsbedrifter, med ca. 4000 ansatte, innmeldt hos oss.

Kontakt oss her:

Telefon69 17 90 50
Telefaks69 17 90 60
Besøksadresse/
Postadresse
Skippergata 6-8
1767 HALDEN
Org.nr.971 474 084
E-postfirmapost@hfbht.no